maanantai 23. helmikuuta 2015

Koonti 13.2. järjestetystä tutkintorakenneuudistuskeskustelusta


Alla on lupaamamme koonti 13.2. pitämästämme tutkintorakenneuudistuskeskustelusta niille, jotka eivät päässet paikalle. Kyseinen koonti lähetetään myös erityispedagogiikan koulutuksen henkilökunnalle, sillä opiskelijoiden kantaa ja mielipiteitä on toivottu valmisteilla olevaan tutkintorakenneuudistukseen.Erityispedagogiikan opintojen tavoitteeksi mainitaan seuraava:
”Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen ja diagnostiikkaan, intervention ja muun opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kodin, koulun ja muun yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä ja koulunkäynnissä. Keskeiset ammatilliset toiminta-alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja muu laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.”
Tästä ei saisi koulutuksessa tinkiä ja kaikkien kurssien tulisi pohjautua tähän tavoitteeseen. Toivotaan, että tämä tavoite pidetään myös uusissa tutkintovaatimuksissa!

Näistä keskustelimme uusiin tutkintovaatimuksiin liittyen:

  • Uudessa tutkintorakenteessa kaikki kurssit pyritään luomaan vähintään 5 opintopisteen kursseiksi.
  • Perusopinnoista osa tulee olemaan laitoksen yhteisiä, kuten Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen.
  • Opiskelijat toivovat, että tämän muutoksen myötä perusopinnot siirtyvät Avoimen yliopiston puolelta päiväpuolelle.
  • Opiskelijat toivovat erityisesti, että jokaiselle kurssille tulee selkeä funktio, joka ilmenee jo kurssin nimestä.
  • Kurssin sisältö ei saisi vaihdella sen mukaan ja jokaisen kurssin tulisi olla erilainen sisällöltään; kurssin vetäjä ei saa vaikuttaa kumpaankaan.
  • Ryhmien ja luentojen välille toivotaan selkeää eroa ja ryhmiin toivotaan käytännönläheistä lähestymistapaa, esimerkiksi opetusvälineisiin haluttaisiin perehtyä enemmän.
  • Kursseja mietittäessä tulisi myös pohtia sitä, onko kaikista kirjoista oleellista lukea kaikkea.
  • Opiskelijat kokevat, etteivät tavoitteet ole toteutuneet varsinkaan syventävillä kursseilla. Kurssien luennoista on vaikea saada mitään irti ja kirjoja ei koeta soveltuviksi. Toivotaan muutosta uusien tutkintovaatimusten myötä.
  • Tiedonhakuun kaivataan lisää ohjeistusta.

  • Kaikki uuteen tutkintorakenteeseen esitetyt kurssit käsiteltiin yksitellen läpi ja verrattiin niitä tämän hetken kursseihin. Opiskelijat kommentoivat kurssien sisältöjä ja keskustelivat esimerkiksi kurssikirjallisuudesta. Yksityiskohtaiset, eri kursseja koskevat pohdinnat toimitetaan erityispedagogiikan koulutuksen kehittämisryhmälle, joka tällä hetkellä valmistelee uusia tutkintovaatimuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti