tiistai 11. marraskuuta 2014

Hallitustoimijoiden virat


Tässäpä etenkin uutta hallitusta ajatellen avaukset erilaisten virkojen toimikuvista:

Puheenjohtaja organisoi yleisesti järjestön toimintaa. Käytännön tehtäviä mm. hallituksen kokousten valmistelu ja esityslistojen laatiminen, kokousten puheenjohtaminen, työnjako.

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan kanssa yleinen koordinoija, ns. pj:n oikea käsi. Tänä vuonna sovittu työnjako on mennyt niin, että puheenjohtaja on ollut enemmän vastuussa tapahtumista sekä edustamisesa ja varapuheenjohtaja edunvalvonnasta. Pj ja vpj sopivat hallituskauden aluksi työnjaon kiinnostuksenkohteiden mukaan. Varapuheenjohtaja myös vetää kokoukset, mikäli puheenjohtaja on estynyt.

Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista. Tehtäviin kuuluu mm. Budjettien laatiminen, kirjanpito, maksujen kerääminen, talousasioista raportointi kokouksissa sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjat kokouksissa ja hoitaa niihin allekirjoitukset sekä pitää muut viralliset paperit tallessa. Sihteeri myös hakee ja esittelee postin kokouksissa. Lisäksi sihteeri laittaa Sihteerin terveiset -sähköpostin jäsenistölle, jossa kerrotaan kokousten sisällöstä ja päätöksistä.

Tapahtumavastaavan alueita ovat tapahtumien ideointi, suunnittelu ja valmistelu muiden tapahtumavastaavien sekä muun hallituksen kanssa.

Ympäristövastaava miettii miten järjestön toimintaa voisi kehittää ympäristöystävälliseen suuntaan.

Fuksi- ja tuutorvastaava vastaa fuksiaisten ja esim. fuksiseikkailun hommista, tuuppii tarvittaessa tuutoreita kertomaan hallituksesta ja toimii tarvittaessa linkkinä tuutoreiden ja hallituksen välillä.

Kulttuuri- ja liikuntavastaavan tehtävänä on järjestää yksi kulttuuritapahtuma ja liikuntatapahtuma lukukaudessa eli yksi kumpaakin syksyllä ja keväällä. Määrä on tavoite, ei pakko

Työelämävastaava järjestää tarvittaessa erityispedagogiikkaan liittyviä käytännön ekskursioita tai koulutuksia, esimerkiksi kouluvierailuja. Tänä vuonna työelämävastaava on järjestänyt Avekki-koulutuksia jäsenistölle.

SOOL-vastaavan tehtäviä ovat tiedonvälittäminen SOOL:ilta jäsenistölle ja yhdistyksille, tapahtumien organisointi SOOL:in ja muiden SOOL-vastaavien kanssa yhteistyössä. Käytännössä esimerkiksi Talvipäivien ilmoittautumisen hoitaminen.

Yhdenvertaisuusvastaava hoitaa yv-asioita eli laajaa kenttää, jonka piiriin kuuluu erilaisia opiskelijoita ja asioita! Esim. erilaiset oppijat, lapsiperjeelliset opiskelijat, syrjintä/ kiusaaminen, monikulttuurisuus ja rasismi, esteettömyys, homoseksuaalit ja transsukupuoliset opiskelijat... Tänä vuonna Erikeepperin yv-vastaava on toiminut yhdessä Conduksen yv-tiimin kanssa - keväällä tehtiin kiusaamista koskeva kysely ja syksyllä puuhattu yv-päivää.

Tiedottaja hoitaa tiedottamisen eri kanavilla: lähettää sähköposteja, päivittää netti- ja FB-sivua sekä luo fb-tapahtumat ja e-lomakkeet.

Tilavastaavan
hommia ovat tilojen varaaminen erilaisiin tapahtumiin ja kokouksiin sekä Gustavus Rexin ajankohtaisten tila-asioiden tunteminen ja niistä ilmoittaminen muille hallituksen jäsenille. Tehtävänä myös tiedonvälitys esimerkiksi järjestöjen siivousvuoroista ja tilojen säännöistä hallitukselle.

Haalarimerkkivastaava vastaa haalarimerkkien suunnittelusta, huolehtii että merkit tilataan ajoissa ja että merkkejä tilataan lisää kun ne loppuvat.

Emännän tehtäviä ovat tarjoiluiden ostaminen (Erikeepperin laskuun) ja laittaminen kokouksissa ja muissa pienissä tapahtumissa. Isoissa tapahtumissa tarjoilut hoidetaan koko hallituksen voimin

Kansainvälisyysvastaavan hommia ovat osallistuminen Conduksen ja mahdollisuuksien mukaan myös HYYn kv-toimintaan, tutustuminen oman oppiaineen vaihtareihin yhteistyössä mahdollisten kv-tuutoreiden kanssa ja heidän innostamisensa Erikeepperin toimintaan. Pestissä mahdollisuuksia myös kansainväliseen yhteistyöhön muiden maiden erkkaopiskelijoiden kanssa.

Valokuvaaja ottaa kuvia tapahtumissa ja hoitaa ne juhlakansan nähtäville/kopioitavaksi.

HYY-vastaava kertoo ajankohtaisista HYY-asioista ja toimii linkkinä HYY:n ja järjestön välillä, käytännössä siis infoaa muuta hallitusta ajankohtaisista HYY-asioista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti